Zásady ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich Všeobecných zmluvných podmienkach spoločnosti Fantasy Italia s.r.o., v sekcií týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Kto spracováva Vaše údaje? 

Sme obchodná spoločnosť a prevádzkovateľ viacerých prezentačných a obchodných webov, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, spisová značka C 30307 a ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. v rámci objednávky či prihlásením sa k odberu obsahových newsletterov na vip-pradlo.cz, fantasyitalia.cz, dokonalepadnoucipodprsenka.cz, atď.), resp. uzavretie zmluvy o užívaní tejto služby.

Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácií k niektorej z našich služieb:

Email

Heslo v zašifrovanej podobe

Meno a priezvisko (iba ak je to nutné pre konkrétnu službu) alebo prezývku (v prípade registrácie účtu v rámci emailových služieb)

Kontaktná a/alebo doručovacia adresa (iba v prípade odberu tlačených titulov)

Profilové informácie ako je vek, pohlavie, geografická poloha, profilové fotografie (pokiaľ si ich umiestnite k svojmu účtu)

Vek

Telefónne číslo 

Platobné údaje (číslo platobnej karty), ktoré uložíme k Vášmu účtu (iba pri využívaní platených služieb ako je napr. nákupe na našom e-shope atď.)

a ďalej údaje, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby:

IP adresa

súbory cookies (v prípade online služieb)

prípadne iný online identifikátor

Na svojich webových stránkach používame JavaScript, aby sme rozpoznali, či daný užívateľ používa v rámci webového prehliadača program pre blokovanie reklamy, tzv. ad blok. Tento skript je súčasťou zdrojového kódu webových stránok prevádzkovaných našou spoločnosťou a funguje tak, že napodobňuje zobrazenie reklamy a zároveň potvrdzuje, že táto reklama bola skutočne zobrazená na danom konkrétnom zariadení (PC, tablet, mobil atď.).

Pokiaľ zistíme, že používate program pre blokovanie reklamy, môžeme Vás vyzvať k odblokovaniu reklamy, resp. k vypnutiu programu ad blok a/alebo zobrazenie obsahu webovej stránky príslušným spôsobom upravíme.

Môžete si samozrejme skript pre detekciu programu ad blok vypnúť. V takom prípade si však vyhradzujeme právo obmedziť Vám prístup k obsahu nami prevádzkovaných webových stránok až do doby opätovného povolenia používania mechanizmu pre rozpoznávanie programu ad blok.

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje je, aby sme mohli spravovať Vaše užívateľské účty k našim službám, aby sme Vám mohli poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, či už ide o služby bezplatné či platené  (vrátane administrácie a uskutočnenia platby, v prípade platenej služby) a aby sme mohli zaistiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

zlepšenia kvality našich služieb a vývoja nových

zobrazovaní iba reklám na základe Vašich záujmov

uskutočňovanie  analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané

analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám

získanie výhry v spotrebiteľských súťažiach nami organizovaných a ich doručenie výhercom

zasielanie obchodných oznámení vrátane ponuky produktov a služieb tretích strán (odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné urobiť v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, poprípade emailom: info@vip-pradlo.cz) a obsahových newsletterov

Vďaka udeleniu súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov Vám môžeme i naďalej poskytovať niektoré svoje služby zdarma.

Kto všetko bude mať k Vašim údajom prístup?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich  údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, než ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú:

osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;

osoby, ktoré pre nás zaisťujú technický chod určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;

osoby, ktoré Vám doručujú naše tituly, výhry či darčeky v rámci marketingových akcií;

osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie taktiež pravidelne testujú;

poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);

obchodní partneri či sponzori, ktorí sa podieľajú na organizácií našich akcií, konferencií, seminárov atď.

inkasné agentúry za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok našej spoločnosti;

prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;

prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať iba pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme neskôr povinný niektoré Vaše osobné údaje  odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Políciu ĆR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich uskutočnili, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača.  Cookies nepredstavujú nebezpečie, neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako doterajšieho užívateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho emailovému účtu, pri autorizácií platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám (televízne programy, počasie, horoskopy). Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Súbory cookies používame aj v prípade, ak užívateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojím partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu či produkt (freemail, digitálne predplatné atď.).

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Pokiaľ nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať tu.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. trvanie zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov pokiaľ, nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Údaje získané v rámci registrácie k určitej našej službe, pokiaľ je možné túto službu využívať aj bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tak spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej obvykle 6-12 mesiacov po jej zrušení. Následne sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu, ale iba za účelom

poskytnutia služby či produktu (splnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo treba čokoľvek podpísať);

splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinný uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách); či

spracovanie, ktoré je nutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaisteniu bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.

Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nutné. V neposlednom rade je tiež dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely robíme jednotlivé spracovávania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

Ako sú moje osobné údaje zabezpečené?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné celkom zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100 % zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti Vás ale ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú tiež pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopný plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečné heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Majte prosím vždy na pamäti, že  e-maily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými užívateľmi webových stránok nie sú šifrované. Preto dôrazne odporúčame nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

Ako a kedy môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: info@vip-pradlo.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tj. najmä ak je spracovanie nutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. pokiaľ nám ich neodovzdáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopný Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše služby zdarma a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať služby nové. Pokiaľ nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopný naďalej zdarma poskytovať, popr. že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu či kvalite. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať. 

Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

právo osobné údaje opraviť či doplniť;

právo požadovať obmedzenie spracovania;

právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;

právo požadovať prenesenie údajov;

právo na prístup k osobným údajom;

právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;

právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a

ďalšie práva stanovené v zákone o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

Čo  to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

Pokiaľ by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodný oznámenie či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.  Pokiaľ tak urobíte, pre tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akejkoľvek otázky na ochranu osobných údajov či odvolanie súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktné adresy: info@fantasyitalia.cz, či písomne na našej adrese: Dolní Valy 248/7, Hodonín 695 01 k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.